Mark Rutte

Een vraag die me persoonlijk bezighoudt is: hoe komt Mark Rutte aan zijn historische overwinning. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat de VVD de grootste partij van het land is. Rutte is voor menigeen een persoon die wat ondoorgrondelijk is. Hardnekkig rouleren er geruchten dat Mark Rutte met zijn 43 jaar nog bij zijn moeder woont. Afgelopen vrijdag 4 juni in NOVA werd dit gerucht m.i. bevestigd. In NOVA is een onderdeel van het programma dat de tweede man/vrouw op de lijst van een partij een karakterschets geeft over de lijsttrekker. Edith Schipper deed dit voor Mark en sprak de volgende karakterisering uit.

‘Men schetst graag een beeld van Mark dat hij bij zijn moeder woont en met vakantie gaat naar Putten maar Mark leidt een veel spannender leven dan met denkt’.

Een opmerkelijk feit als een man van 43 nog bij zijn moeder woont. Helaas is er geen exacte geboorte tijd van Mark Rutte bekend maar onder toon ik de daghoroscoop van zijn geboorte.

 

 

In de API-methodiek (Zürich) wordt in psychologische zin de moeder van de geborene aangeduid, dit met Saturnus, in tegenstelling tot de traditionele astrologie die daar de Maan voor neemt. De Maan is volgens het API het innerlijke kind met zijn/haar gevoelens van de geborene. In die zin hebben beide wel veel met elkaar te maken omdat je nu eenmaal kind van je moeder bent. Aspecten tussen deze twee geven informatie over hoe dit proces verloopt.

Kort samengevat kun je daarover zeggen; Saturnus is de moeder die de ziel/geborene leidt op de weg naar de volwassenheid en de Maan vertegenwoordigt de gevoelens die daar omtrent ontstaan.

Kijken we nu naar Mark Rutte’s daghoroscoop dan zien we dat Saturnus in ieder geval de hele dag een oppositie maakt met Uranus en Pluto. De oppositie is een wilsaspect. Uranus is de planeet die informatie geeft over de collectieve sfeer waarin de ziel leeft. In eerste instantie zal dat het familiecollectief zijn en op latere leeftijd ook allerlei andere groeperingen waar hij zich mee verbindt. In hoogste instantie de volksziel van Nederland omdat hij vertegenwoordiger is van een grote partij die gewonnen heeft.

Pluto is de planeet die wil breken met oud niet meer werkend karma. Mensen met deze conjunctie (dit zijn er velen want dit aspect heeft wel ruim twee jaar actueel gespeeld) voelen de sterke behoefte de collectiviteit omver te werpen. Afhankelijk waar deze conjunctie valt in de horoscoop werkt dit gegeven bij een ieder persoonlijk uit. In het geval van Rutte kunnen we hier niets over zeggen omdat we de geboortetijd niet kennen.

De Maan (kinderlijke gevoelens) maakt een inconjunct met Uranus en Pluto en misschien een sextiel met de Zon maar dat weten we niet zeker. Ik vermoed eerlijk gezegd wel omdat er toch een bepaalde hechte binding aanwezig moet zijn tussen zijn moeder en hem volgens de informatie die we hebben. Als dat zo is dan ontstaat er een yodfiguur.

In de API-methodiek staat de Zon voor de vader. In ruimere psychologische zin wordt het vaderbeeld later wanneer het kind volwassen is geïntegreerd in de ik-organisatie of het ego.

De Zon in waterman heeft per definitie geen sterke ik-organisatie omdat hij veelal zijn eigen belang/ego offert aan het groter belang.

Voorzichtig duidend zou je kunnen zeggen dat Mark Rutte met een sterk moeder en vaderbeeld is opgegroeid en daar wat in verstrikt is geraakt. De aard van deze verstrikking is niet te duiden omdat we niet weten welke huizen hieraan verbonden zijn.

Zeker is wel zoals we nu biografisch kunnen zien dat dit beeld zeker een belangrijke rol meespeelt in deze verkiezingen. Dit wordt nog versterkt doordat de transit Saturnus begin juni exact in oppositie stationair is gaan lopen om vervolgens weer recht te gaan lopen.

De consequenties voor Nederland

Wat wil dit nu zeggen voor Nederland? Mark weet door de oppositie die hij heeft tussen Saturnus en Uranus/Pluto op dit moment sterk in te spelen op de collectieve volksziel. Je moet het zo zien: hij heeft toegang tot de niet uitgesproken wensen en onvrede van Nederland. Daarbij is het moederlijke aspect dwingender dan het vaderlijke aspect, dit omdat de transit Saturnus een oppositie (wilsaspect) maakt met de geboorte Saturnus.

De vraag is natuurlijk heeft Nederland nu meer een vader of een moeder nodig. Kijken we acht jaar Balkenende dan is de veelgehoorde klacht dat hij te weinig de regie in handen had en een zwak leider zou zijn geweest. Omdat de Zon in een mannelijk teken staat bij Rutte doet dit vermoeden dat het beter gaat dan bij Balkenende (Balkenende had zijn zon in een vrouwelijk teken staan) denk ik bekeken vanuit deze aspecten dat Rutte zijn leiderschap ook niet waar zal maken. Hij lijkt me te theoretisch, een knappe denker maar een man die het leven nog niet in al zijn intenties heeft beleefd.

We zullen zien of het klopt.

Mocht iemand van mijn lezers een betrouwbare geboortetijd bezitten, ik houd me aanbevolen.

Bookmark and Share